NABÍDKA SPRÁVY BYTOVÝCH DOMŮ

  • oblast ekonomická
  • Zajišťujeme zpracování předpisu zálohových plateb na náklady spojené se správou domu a pozemku a na úhrady služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a společných částí domu, evidenci těchto plateb a jejich vyúčtování, výhodné pojištění domu, zpracování kompletního účetnictví vč. účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů, poskytujeme konzultace v ekonomické oblasti.
  • oblast technická
  • Zajišťujeme provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných technických sítí; údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí domu včetně havarijních oprav; dodávky elektrické energie, plynu, tepla, teplé užitkové vody, studené vody; protipožární zabezpečení domu; revize veškerých technických zařízení v domě. Provádíme výkon technického dozoru investora při velkých opravách. Zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu pro řešení poruch na zařízení pro vytápění budov a na rozvodech vody prostřednictvím dispečinku firmy SATT a.s.
  • oblast organizační a právní
  • Sledujeme vývoj legislativy (automaticky přizpůsobujeme tomuto vývoji svoji správu a v případě potřeby předkládáme kompetentnímu orgánu právnické osoby návrhy na změny či doplnění jeho vnitřních norem), zajišťujeme zpracování stanov, domovního řádu a dalších vnitřních norem vč. jejich změn. Zpracováváme prohlášení vlastníka, převody bytů do osobního vlastnictví. Poskytujeme právní konzultace týkající se činnosti právnické osoby. Plně organizačně zabezpečujeme 1x ročně svolání schůze shromáždění vlastníků jednotek (členské schůze obč. sdružení či družstva). Zajišťujeme vymáhání pohledávek. Zajišťujeme evidenci jednotlivých vlastníků (nájemců). Provádíme archivaci veškerých dokumentů. Poskytujeme v rámci správního poplatku dálkový přístup prostřednictvím internetu k údajům týkajícím se bytů příp. domu (předpis plateb, přehled úhrad plateb, výsledky vyúčtování záloh, přehled čerpání fondu oprav).
  • jiné činnosti
  • Zajišťujeme provedení drobných oprav v domě zaměstnanci družstva, rekonstrukce panelových domů s využitím státních dotací prostřednictvím programu Panel, poskytujeme pomoc při zajištění financování oprav, rekonstrukcí a modernizací domu, provádíme rozdělení topných nákladů pro jednotlivé byty s využitím rozdělovačů topných nákladů při použití systému společnosti Coop Therm spol. s r.o.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme další informace.

Podrobná nabídka


nabidka