ÚSEK ŘEDITELE

Ing. Michaela Šmídová ředitel tel. 566651914 smidova@sbdzh.cz
JUDr. Dana Klusáková právník tel. 566651916 klusakova@sbdzh.cz
Ing. Rudolf Borek správce sítě tel. 566651917 borek@sbdzh.cz

ORGANIZAČNĚ PROVOZNÍ ÚSEK

Ing. Tomáš Drdla vedoucí OPÚ tel. 566651901 drdla@sbdzh.cz
Lenka Kulhánková členská a bytová evidence, vodoměry tel. 566651904 kulhankova@sbdzh.cz
Ing. Zbyněk Semerád technik - údržba domů tel. 566651905 semerad@sbdzh.cz
Antonín Blažíček technik - údržba domů tel. 566651906 blazicek@sbdzh.cz
Roman Klimeš technik - údržba domů tel. 566651913 klimes@sbdzh.cz
Hana Laštovičková sekretariát, agenda společenství vlastníků tel. 566651911 lastovickova@sbdzh.cz
Bc. Jana Gregorová podatelna, agenda společenství vlastníků tel. 566651903 gregorova@sbdzh.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Oldřich Chvátal vedoucí ek. úseku tel. 566651915 chvatal@sbdzh.cz
Jana Žáková vedoucí učtárny, mzdy tel. 566651922 zakova@sbdzh.cz
Markéta Hájková předpis a vyúčtování záloh tel. 566651926 hajkova@sbdzh.cz
Marie Svobodová účetnictví domů a bytů tel. 566651928 svobodova@sbdzh.cz
Alena Sobotková pokladna, nájemné tel. 566651927 sobotkova@sbdzh.cz
Dana Badalíková fakturace, evidence majetku tel. 566651921 badalikova@sbdzh.cz
Zuzana Vlachová finanční účetní, banky tel. 566651929 vlachova@sbdzh.cz
Ing. Daniela Gottwaldová fakturace, finance domů a bytů tel. 566651924 gottwaldova@sbdzh.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8-13 hod.

Středa 7-16:30 hod.

POKLADNÍ HODINY

Pondělí 8-11 hod.

Středa 8-11 a 13-16 hod.

SÍDLO FIRMY

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30
591 01 Žďár nad Sázavou
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXIV, vložka 464

IČ 00050784
DIČ CZ00050784
jsme plátci DPH