Hlášené odstávky

DODÁVKA TEPLA

není hlášena odstávka

DODÁVKA PITNÉ VODY

není hlášena odstávka

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

není hlášena odstávka

DODÁVKA PLYNU

není hlášena odstávka

HAVARIJNÍ SLUŽBA pro řešení poruch na vytápění budov, rozvodech vody je zajišťována ve spolupráci s firmou PAMEX s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár nad Sázavou.
V pracovní dny od 15:00 do 6:00 hod. a v době pracovního klidu na tel. 566 617 285.

Odkazy

INFORMACE O CENĚ TEPLA NA R. 2024 (Žďár)


ZDE

INFORMACE O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO NA R. 2024 (Žďár)


ZDE

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ - 15.6.2023

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO ZA ROK 2022

V SEKCI TECHNICKÉ


SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ - 16.6.2022

ČLENSKÉ SCHŮZE VOLEBNÍCH OBVODŮ - volba delegátů

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ - volba členů představenstva a kontrolní komise

Dne 21.10.2021 se konalo shromáždění delegátů.


SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Dne 15.6.2021 se konalo shromáždění delegátů.


PŘEVOD DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ PO ROCE 2020

Družstvo informuje své členy, že podle čl. 12 písm. n) platných stanov a vnitřního předpisu 93/2006 a předchozích rozhodnutí orgánů družstva, bude i po 31.12.2020 nadále za stejných podmínek jak dosud převádět družstevní byty do vlastnictví svých členů.


UPOZORNĚNÍ

SBD Zelená hora upozorňuje své členy, že družstvo nedalo a nedává souhlas s jakýmkoliv podomním prodejem žádné společnosti. Pokud jsou odečítány měřidla umístěná v bytech je toto zajišťováno údržbáři družstva, kteří jsou vybaveni písemným zmocněním podepsaným předsedou a členem představenstva.
V případě jakýchkoliv pochybností si můžete ověřit oprávněnost na družstvu (tel. 566651911)

květen 2015

ÚŘEDNÍ DESKAREALITNÍ ČINNOST


Více

NABÍDKA SPRÁVY

Družstvo v rámci své podnikatelské činnosti provádí správu domů pro jiná družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a občanská sdružení

Více

WEBDOMUS

On-line přístup k údajům o bytě WEBDOMUS byl od 1.1.2016 nahrazen novým internetovým portálem "poschodech".

WEBMAIL

Přístup do e-mailové schránky

Přihlášení

Různé

Informace o pojištění

Bytové družstvo má sjednáno pojištění prostřednictvím makléřské pojišťovací společnosti PETRAST a.s., osvědčení 002448PM, u České podnikatelské pojišťovny a.s.

Více

Členská evidence

Převod členských práv
Výměna bytu
Podnájem bytu
Společné členství a nájem manželů

PŘIPRAVUJE SE