Hlášené odstávky

DODÁVKA TEPLA

není hlášena odstávka

DODÁVKA PITNÉ VODY

není hlášena odstávka

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

není hlášena odstávka

DODÁVKA PLYNU

není hlášena odstávka

HAVARIJNÍ SLUŽBA pro řešení poruch na vytápění budov, rozvodech vody, elektroinstalace a plynu je zajišťována ve spolupráci s firmou PAMEX s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár nad Sázavou.
V pracovní dny od 15:00 do 6:00 hod. a v době pracovního klidu na tel. 566 617 285.

Odkazy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PRONÁJEM VÝROBNÍ HALY

Bližší informace zde


POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO ZA ROK 2017

V SEKCI TECHNICKÉ


NEBYTOVÉ PROSTORY A PLOCHY K PRONÁJMU

  • Kanceláře
  • Tři kanceláře v administrativní budově o celkové ploše 78,36 m2 s možností využití i pro obchodní činnost.
    Vstup do budovy je zajištěn hlavním vchodem ovládaným po pracovní době prostřednictvím čipové karty a je monitorován kamerovým systémem. Kanceláře jsou volné.
  • Prodejní či kancelářské prostory
  • Obchodníči kancelářský prostor se samostatných vchodem o ploše 77,91 m2 v přízemí administrativní budovy a se skladem v suterénu o ploše 71,13 m2 přístupným po schodišti z obchodního prostoru nebo vraty ze dvora u administrativní budovy.
    Bližší informace získáte telefonicky na čísle 566 651 911, prostřednictvím e-mailové pošty na adrese info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva na adrese Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou.

Z NABÍDKY REALITNÍ KANCELÁŘE


Hledáme pro klienta byt 3+1, 4+1 nejlépe na ul. Švermova, ZR4
Bližší informace na tel. 566651914.UPOZORNĚNÍ

SBD Zelená hora upozorňuje své členy, že družstvo nedalo a nedává souhlas s jakýmkoliv podomním prodejem žádné společnosti. Pokud jsou odečítány měřidla umístěná v bytech je toto zajišťováno údržbáři družstva, kteří jsou vybaveni písemným zmocněním podepsaným předsedou a členem představenstva.
V případě jakýchkoliv pochybností si můžete ověřit oprávněnost na družstvu (tel. 566651911)

květen 2015

ÚŘEDNÍ DESKAREALITNÍ ČINNOST


Více

NABÍDKA SPRÁVY

Družstvo v rámci své podnikatelské činnosti provádí správu domů pro jiná družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a občanská sdružení

Více

WEBDOMUS

On-line přístup k údajům o bytě WEBDOMUS byl od 1.1.2016 nahrazen novým internetovým portálem "poschodech".

WEBMAIL

Přístup do e-mailové schránky

Přihlášení

Různé

Informace o pojištění

Bytové družstvo má sjednáno pojištění prostřednictvím makléřské pojišťovací společnosti PETRAST a.s., osvědčení 002448PM, u České podnikatelské pojišťovny a.s.

Více

Členská evidence

Převod členských práv
Výměna bytu
Podnájem bytu
Společné členství a nájem manželů

PŘIPRAVUJE SE