Hlášené odstávky

DODÁVKA TEPLA

není hlášena odstávka

DODÁVKA PITNÉ VODY

22.10.2018 8-14 hod. - Nádražní 35-37

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

není hlášena odstávka

DODÁVKA PLYNU

není hlášena odstávka

HAVARIJNÍ SLUŽBA pro řešení poruch na vytápění budov, rozvodech vody, elektroinstalace a plynu je zajišťována ve spolupráci s firmou PAMEX s.r.o., Strojírenská 2426/46, Žďár nad Sázavou.
V pracovní dny od 15:00 do 6:00 hod. a v době pracovního klidu na tel. 566 617 285.

Odkazy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PRONÁJEM VÝROBNÍ HALY

Bližší informace zde


POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO ZA ROK 2017

V SEKCI TECHNICKÉ


NEBYTOVÉ PROSTORY A PLOCHY K PRONÁJMU

  • Kanceláře
  • Tři kanceláře v administrativní budově o celkové ploše 78,36 m2 s možností využití i pro obchodní činnost.
    Vstup do budovy je zajištěn hlavním vchodem ovládaným po pracovní době prostřednictvím čipové karty a je monitorován kamerovým systémem. Kanceláře jsou volné.
  • Prodejní či kancelářské prostory
  • Obchodníči kancelářský prostor se samostatných vchodem o ploše 77,91 m2 v přízemí administrativní budovy a se skladem v suterénu o ploše 71,13 m2 přístupným po schodišti z obchodního prostoru nebo vraty ze dvora u administrativní budovy.
    Bližší informace získáte telefonicky na čísle 566 651 911, prostřednictvím e-mailové pošty na adrese info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva na adrese Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou.

Z NABÍDKY REALITNÍ KANCELÁŘE


Hledáme pro klienta byt 3+1, 4+1 nejlépe na ul. Švermova, ZR4
Bližší informace na tel. 566651914.UPOZORNĚNÍ

SBD Zelená hora upozorňuje své členy, že družstvo nedalo a nedává souhlas s jakýmkoliv podomním prodejem žádné společnosti. Pokud jsou odečítány měřidla umístěná v bytech je toto zajišťováno údržbáři družstva, kteří jsou vybaveni písemným zmocněním podepsaným předsedou a členem představenstva.
V případě jakýchkoliv pochybností si můžete ověřit oprávněnost na družstvu (tel. 566651911)

květen 2015

ÚŘEDNÍ DESKAREALITNÍ ČINNOST


Více

NABÍDKA SPRÁVY

Družstvo v rámci své podnikatelské činnosti provádí správu domů pro jiná družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a občanská sdružení

Více

WEBDOMUS

On-line přístup k údajům o bytě WEBDOMUS byl od 1.1.2016 nahrazen novým internetovým portálem "poschodech".

WEBMAIL

Přístup do e-mailové schránky

Přihlášení

Různé

Informace o pojištění

Bytové družstvo má sjednáno pojištění prostřednictvím makléřské pojišťovací společnosti PETRAST a.s., osvědčení 002448PM, u České podnikatelské pojišťovny a.s.

Více

Členská evidence

Převod členských práv
Výměna bytu
Podnájem bytu
Společné členství a nájem manželů

PŘIPRAVUJE SE